Monday, May 01, 2006

Noli me tangere

Med läsning öd ej tiden borrt,
Vårt Kön så föga det behöfver;
Och skal du läsa, gör det korrt,
At saucen ej må fräsa öfver.

(Ur "Några ord till min k. dotter, ifall jag hade någon" av Anna Maria Lenngren(1754-1817))

No comments: