Thursday, June 11, 2015

Syringa vulgaris

Är syren på latin och inte, som man kanske skulle tro, "vulgär syrensnattar-ninja" (men en sådan finns också på bilden).


Ahhhhh - doften av skolavslutning och förväntan!

No comments: