Saturday, March 14, 2009

Läser på tent

Tack Wikipedia. Tack så otroligt mycket för att du förklarar saker kort och klart och koncist. Mina anteckningar är ett kaos och boken har en jävla massa onödiga ord.

No comments: