Thursday, August 05, 2010

Och vem är vi att döma?

"På landsbygden ha många äktenskap börjat med våldtäkt och inte blivit sämre än andra"

Ur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg (som är en bra bok läs den och det här citatet är inte kännetecknande för verket i övrigt!)

No comments: