Tuesday, October 13, 2009

"Hede schtjöiter tu."


Lasse tyckte det var min uppgift att torka när Helge spyttar fågel på köksgolvet.

EDIT: Den här fågeln var ju alltså levande när Helge började med den.

No comments: