Monday, March 04, 2013

Dinner party

Elizabeth Wein (Code Name Verity) svarar på frågan om vilka fem personer (levande eller döda) som hon helst skulle bjuda på middag. Hon väljer Laura Ingalls Wilder, Anne Morrow Lindbergh, Barack Obama, Aung San Suu Kyi och Tove Jansson!

Intervjun finns på Feed Me Books Now!!! (CNV spoilers i svaren på de tre första frågorna.)

No comments: