Tuesday, April 23, 2013

"Ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns."

(En bok bör vara som en yxa för det frusna havet inom oss.) 

Citerar förstås Kafka på originalspråk idag då det är världsbokdagen. Sådär som man gör.

Ska snart fira världsboknatten med lite läsning.

No comments: