Friday, July 13, 2012

"That's a lot of significant digits!"

Hank Green om Fahrenheit 451.

Hans video om vår bokklubbsbok är riktigt bra. Jag hade också issues med "the little stupid things". T.ex. att det i det dystopiska samhälle som Bradbury beskriver bara finns abstrakt konst. Alltså, det finns ingen litteratur, då föreställer jag mig att det kanske inte finns någon slags bildkonst heller. Och det stämmer - förutom abstrakt konst! Vad är ditt problem med abstrakt konst Bradbury? Såna detaljer fastnar jag vid när jag borde låta det här litterära mästerverket tala till mig, ni vet, se helheter och symboler & shit like that. 

Mitt problem är alltså inte "hej Bradbury (RIP!) vad har du emot abstrakt konst??" utan mer "jag fastnar vid detaljer vad är det jag missar här??". Lite som när Hank gör skillnad mellan att se personerna i boken som människor eller symboler.


Jag har alltså läst del ett och what can I say? Kanske att jag fortsatte genast med del två. Språket är vackert och lättläst på ett sätt som gör det svårt att sluta läsa.

No comments: