Thursday, September 17, 2009

Och vari ligger då tjusningen?

På gymapparaterna i Gumtäkt:

"Stop exercising if you feel pain, faint, dizzy or short of breath."

No comments: