Wednesday, June 23, 2010

Packar

För midsommarfirande på Holmen. På mig har jag mammas nya top som råkade catch my attention när jag var hemhemma förra helgen.

Snartfårjagsimmaförförstagångeniårjeejeejeeeeeeeee!!!!!

No comments: