Saturday, March 23, 2013

Deadlines, dread, and despair

Ett telegram från Dorothy Parker till hennes förläggare och redaktör Pascal Covici.


"I can't look you in the voice."

No comments: