Friday, September 25, 2015

When in Österbotten...


Läs österbottnisk romance! Sara Medbergs roman Myndlingen, minns ni? Jag fick den från bibban såhär passligt tills jag skulle hit upp till slätterna. Så jag tänkte börja på den ikväll fast jag nu ännu håller på med Sorcerer.

No comments: