Saturday, April 02, 2016

Penelope Powerpuff

Jag har powerpuffat mig själv. Visst likt?


Jag har också testat vilken Bridgerton-hjältinna jag är. Jag fick Penelope Bridgerton (née Featherington):

The world thinks you're a wallflower, but underneath... you've got secrets. Whipsmart and funny, you'll get your guy in the end.

Väldigt nöjd. Jag tror vi är många som identifierade oss med henne. (Och vem är inte kär i Colin Bridgerton liksom.)

PS. Book Smugglers gav en åtta åt Maresi!

No comments: