Friday, April 01, 2011

Saker jag hade missat i förra räkneövningen

Att intensiteten kan antas vara linjärt beroende av cosinus av vinkeln i Eddingtonapproximationen, som kan användas för en atmosfär med isotropisk spridning som inte beror av frekvensen.

Att 300-1 inte blir 199. Inte under några omständigheter faktiskt.

No comments: