Sunday, December 11, 2011

"Den, som vill skära glas, min herre, han måste hava diamant!"

Tema på nobelfestunderhållningen: Carl Jonas Love Almqvist. Det gillar vi.

Det var också tal om Curie (i år 100 år sedan hon fick kemipriset) och hur viktig hon var för kvinnorörelsen men hur viktig var kvinnorörelsen för henne? Kanske inte så hemskt viktig. Men framgångsrika kvinnor tenderar att få mycket ansvar och förväntningar att fylla på det området. Jag kom att tänka på den här: Zombie Marie Curie.

No comments: