Monday, June 18, 2012

Five ways modern men are trained to hate women

En artikel som både irriterar och imponerar. Den har några jävligt bra poänger, om än rätt dystra och deprimerande. Men så är den också äckligt heteronormativ, biologistisk, och sexistisk (mot män, främst). Läs på egen risk.

No comments: