Monday, June 25, 2012

OHAI!

Jag är en smörbult från Östersjön.
Frida hittade mig på en av faktaskyltarna om Östersjön där utanför Akademen. The sick wonderful Baltic Sea...

No comments: