Wednesday, August 15, 2012

Oh THE HORROR!!

"...sen blev jag nästan nykter i slute av kvällen"

Ur min dagbok den femte juni år 2000 (dans i Fagerö).

No comments: