Wednesday, May 20, 2009

Gubbjävlar.

Jag har hjälpt Olga lite att översätta (svenska till engelska) några utdrag ur böckerna hon använder till sitt slutarbete. Jag vet inte exakt men det handlar om svenska kvinnliga konstnärer, cirka slutet av 1800-talet.

Om de arma ankorna nöjde sig med en blygsam dilettantism vore intet att säga, men de vilja alla bli tillräckliga artister för att kunna lefva utan att "förnedra" sig till sådana sysslor, som egentligen pryda qvinnan.

[Min engelska översättning: "If the poor ducks (??) were happy with a modest dilettantism there would be nothing to remark, but they all want to be adequate artists and be able to live without "degrading" themselves to the occupations that really adorns the woman."]


Skrivet av en far till en ung begåvad kvinnlig konstnär.

Och såhär var det på den tiden:

Ogift kvinna blev myndig vid tjugofem års ålder 1858, men hon måste själv ansöka om detta i domstol. Fem år senare togs detta villkor bort, samtidigt gavs hon rätt att ansöka om att slippa bli myndig. Fortfarande hade en kvinna inte laglig rätt att besluta om hon ville gifta sig eller med vem. Detta hinder togs bort 1872, och först då kan man säga att den ogifta kvinnan blev fullt myndig vid tjugofem års ålder (sänktes 1884 till tjugoett år). En myndig kvinna blev om hon gifte sig åter omyndig. Gifta kvinnor hade däremot redan 1874 fått rätt att bestämma över sin enskilda egendom genom äktenskapsförord. Inte förrän 1921 blev gift kvinna myndig, då också mannens målsmanskap över hustrun togs bort. Mannen kunde fram till dess bestämma över hustruns arbetskraft, s.k. husbondevälde.


Nu förstår jag varför Olga har sagt att hennes slutarbete blir ganska feministiskt.

Jag vill också skriva ett feministiskt slutarbete.

2 comments:

L said...

Byt till sociologi eller socialt arbete, jaa Soc&kom överlag! Jag skriver ett lite feministiskt slutarbete fast jag låtsas ju så klart vara neutral..;)

Fridolina said...

Det sku vara lösningen, men tror nog att det är bäst ändå att skriva färdigt mina slutarbeten i teoretisk fysik först. Kanske försöka smyga in lite extremfeminism där ;)