Tuesday, April 13, 2010

"Fram på hösten fyller jag tio år och då har man väl sett sina bästa dar."

Pippi på Svenska Teatern!

No comments: