Thursday, April 22, 2010

Somliga

Somliga (jag nämner inga namn men vi kan ju kalla dem Оля och Nessie) tycker att jag borde skaffa ny telefon. Jag tycker att jag hittills har använt mina telefoner tills de fallit sönder och att jag kommer att göra så också med denna, dessutom funkar den (i 7 fall av 10) alldeles utmärkt (eller åtminstone heltokej).

Och så har den SNAKE!!!

5 comments:

Himmelske Danser said...

So, you are saying that it's just TWO of us who think that your mobile should spend the rest of his life in Nokia museum as an example of the first cell-phone they ever made??? Really?? =P

Nessie said...

Agree! Or maybe just as a BAD example of a cellphone..? ;P

Fridolina said...

Hey show some respect! My phone could be the grandfather of your phones!! ;D

Himmelske Danser said...

Well, the museum is respectful place =)or pensioner's house...
I love Nokia but this one don't like my messages =(

Fridolina said...

Hmm... maybe... We'll see what happens..;)