Friday, November 16, 2012

Well I can't borrow this tuxedo much longer, well we might have to cut and sell your long hair


Honey, We Can't Afford to Look This Cheap

(White Stripes kanske bästa B-sida. Och ja, jag grävde i gamla arkiv för att hitta en passlig illustration.)

No comments: