Thursday, January 17, 2013

"De ä bra som de ä, sa han som had eld i håre, de både lyser å värmer."

Ordspråk från Iniö 1962. Ur Folkhälsans fickkalender för 2013.

No comments: