Wednesday, January 16, 2013

Tavla av gamla brev

Jag hittade bitar av gamla brev på väggarna i Gamlastugan / renoveringsprojektet. Jag bestämde mig för att förvara dem i glas och ram. Bitarna som använts är tyvärr så små att de är svåra att läsa. Men ett par namn har jag kunnat tyda och med hjälp av fammos släktforskningsdokument kan man åtminstone dra slutsatsen att breven är skrivna någon gång under andra halvan av 1800-talet. Amerika- eller Sverigekorrespondens kanske.
No comments: