Friday, January 28, 2011

Fortran

"Nog är det ju lättare än t.ex. franska."

Uppmuntrande ord av min handledare i somras när jag skulle börja lära mig programmeringsspråket ifråga.

No comments: