Sunday, January 23, 2011

Distansförhållanden

Distansförhållanden har sina utmaningar. Man behöver tålamod, tillit och ett gott minne.

Utdrag ur ett textmeddelande från en efterfest någonstans i Södra Österbotten:
"Ja somnar mellan Jessica å Linda inatt men drömmer om dej"

Det är också en fördel att inte vara lagd åt det svartsjuka hållet.

2 comments:

Martin said...

Så vackert. Vad kontrar du med?

Fridolina said...

Vet ej. Tips mottages med tacksamhet!