Wednesday, November 27, 2013

Speaking of Buttercup...

(Bild av TributeDesign.)

Jag ser det som ett väldigt gott tecken att nya regissören har valt att recasta Buttercup.

No comments: