Thursday, November 03, 2011

Bussincidenten

Den här kvällens bussblogg. Medan vi väntade på grönt vid en korsning svängde sig chauffören om och frågade om någon vet åt vilket håll vi ska svänga. Damen som satt längst fram svarade men de missförstod varandra lite så det blev ändå en extra liten trudelutt. Det var första gången han körde den här rutten, han berättade att han vanligtvis kör buss i Esbo.

No comments: