Sunday, November 27, 2011

I'd shoot the sunshine into my veins

Jag jobbade ju igår men när jag hade fem minuter off mitt på dan gick jag ut och värmde mig i solen och fick så mycket d-vitaminer som jag inte fått på flera veckor.

Saturday Sun. Från min outsinliga källa av sollåtar: Sun

No comments: