Wednesday, October 26, 2011

En olycksalig kombination

Kombinationen Frida + plånbok + museishop är aldrig riktigt säker. Kombinationen Frida + några glas vin + plånbok + erotikmuseets shop var nog ganska katastrofal.


"And this book, please."
"But it's in French!"
"Yes."

No comments: