Saturday, March 31, 2012

"Now if you haven't heard of these young men then you must be the wrong age"

Det här inlägget är tillägnat Olga eftersom hon (under musik-quizen i Lund) medgav att hon nog inte har så bra koll på Buddy Holly.

Problem solved!

No comments: